Posiedzenie KRIR. Przyjęto stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie 

Jak informuje KRIR, 22 lutego odbyło się posiedzenie rady w którym udział wzięli: Krzysztof Ciecióra – Sekretarz Stanu w MRiRW, Jacek Malicki – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR oraz przewodniczący ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy „BŻiZZ”lek. wet. Maciej Olechowski.

Połomia: tłumy na dożynkowym koncercie Patrycji Markowskiej  

Około półtorej godziny trwał koncert Patrycji Markowskiej, która była gwiazdą tegorocznych dożynek gminy Mszana. W tym roku ich gospodarzem było sołectwo Połomia.