Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Ważne Ptasia grypa przedostała się do Czech. Wojewoda Wieczorek podał nowe wytyczne. O czym trzeba wiedzieć?

Ptasia grypa nadal sieje spustoszenie, tyle że już za granicami naszego kraju. W Rychwałdzie stwierdzono ją w drobiu hodowlanym. W efekcie wojewoda wydał rozporządzenie również dla naszego regionu, bo czeska miejscowość znajduje się nieopodal okolicznych miejscowości. Sternik województwa wyjaśnił również, co z zakazem wstępu na Łężczok i polder Buków po 25 maja.

Ptasia grypa przedostała się do Czech. Wojewoda Wieczorek podał nowe wytyczne. O czym trzeba wiedzieć?
Wojewoda Jarosław Wieczorek był zmuszony wydać drugie rozporządzenie, bo ptasią grypę stwierdzono w czeskiej miejscowości mieszczącej się nieopodal polskiej granicy, więc zagrożenie dotyczy także naszego regionu (fot. ŚUW)

Wojewoda Jarosław Wieczorek wydał drugie rozporządzenie w sprawie ptasiej grypy po tym, jak w Rychwałdzie, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina stwierdzono wysoce zjadliwą ptasią grypę podtypu H5N1 w drobiu hodowlanym.

W efekcie strefą objętą zakażeniem objęto: Rybnik, powiaty – raciborski (za wyjątkiem Chałupek) i wodzisławski (poza Gorzyczkami, Uchylskiem, Łaziskami, Godowem, Gołkowicami i Skrbeńskiem) oraz gminy cztery gminy w powiecie rybnickim: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany. Obszar zagrożony to z kolei: Chałupki, Gorzyczki, Uchylsko, Łaziska, Godów, Gołkowice i Skrbeńsko. I tam staną tablice z napisami: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – obszar zagrożony”. Zmiany obowiązują do 8 czerwca.

Takie znaki stoją zresztą już w regionie po tym, kiedy ptasią grypę stwierdzono na terenie polderu Buków w Roszkowie i rezerwacie przyrody Łężczok w gminie Nędza. W obu przypadkach choroba zaatakowała mewy śmieszki. Więcej o bieżącej sytacji: Ptasia grypa zabiła już 3 tysiące ptaków na terenie Łężczoka i polderu Buków i Rzecznik nadleśnictwa o ptasiej grypie w Łężczoku: to dla nas bolesna sytuacja.

Wojewoda w drugim rozporządzeniu doprecyzował, że wcześniejsze zmiany obowiązują tylko do 25 maja. Zniesiony zostaje więc także zakaz wstępu na teren Łężczoka i polderu Buków. O innych zakazach piszemy TUTAJ, a te od 26 maja będą obowiązywać jedynie w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

ZOBACZ TAKŻE: Czy ptasia grypa jest zagrożeniem dla człowieka?

Wojewoda doprecyzował, że na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób: uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 • niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 • w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
 • w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób zabezpieczenie paszy, ściółki i wody przed kontaktem z dzikimi ptakami;
 • posiadaczowi zwierząt: prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie; zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

A na obszarze zagrożonym:

 • przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym;
 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

TUTAJ pełna treść rozporządzenia wojewody śląskiego (kliknij aktywny link)

Ludzie

Jarosław Wieczorek

Poseł na Sejm, były Wojewoda Śląski

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].