Wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2023 r. MRiRW podaje terminy i zasady

Od 15 marca 2023 r., można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2023 r. MRiRW podaje terminy i zasady
Wnioski można składać od 15 marca. Foto podglądowe www.pexels.com Matthias Zomer

Jak złożyć wniosek?

Jak informuje MRiRW wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

O jakie wsparcie można zawnioskować?

- W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować o przyznanie: interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt; przejściowego wsparcia krajowego; interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej, płatności ONW oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych; płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych) - czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ekoschematy

- Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy. Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt - informuje MRiRW.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w 2023 r. wsparcia znajdują się na stronie MRiRW  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy3

Terminy składania wniosków i pomoc ARiMR

- Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. – musi pamiętać, że należne płatności będą mu pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upłynie 31 maja 2023 r. Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do dnia 15 września 2023 r, w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.

Ponieważ w tym roku po raz pierwszy kampania przyjmowania wniosków będzie przebiegała wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ośrodki doradztwa rolniczego oraz biura powiatowe ARiMR będą pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na rok 2023 - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegóły na stronie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-w-2023-r--terminy-i-zasady

Źródło 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].