Zielona energia w gospodarstwie. Nabór przedłużony do 15 marca

Do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w obszarze zielonej energii w gospodarstwie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Zielona energia w gospodarstwie. Nabór przedłużony do 15 marca
Nabór został przedłużony do 15 marca. Foto podglądowe www.pexels.com Los Muertos Crew

- Nabór odbywa się na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego PROW 2014-2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie - czytamy na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo

Na co można przeznaczyć pomoc?

- Pomoc można przeznaczyć na inwestycje związane z zainstalowaniem modułów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną oraz systemami zarządzania przepływami energii elektrycznej i dofinansowanie zakupu magazynów na energię elektryczną - informuje MRiRW.

Rola magazynów na energię elektryczną

- Urządzenia te umożliwiają przechowywanie energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i jej wykorzystanie w czasie najwyższego zapotrzebowania. Uzależnienie pojemności magazynu energii od mocy modułów fotowoltaicznych ma na celu uniknięcie ryzyka przeciążenia sieci. Wykorzystanie w gospodarstwie rolnym magazynów energii poprawia również opłacalność inwestycji dla rolnika, ponieważ rzadziej uruchamiane jest zabezpieczenie powodujące ewentualne odłączanie instalacji od sieci - czytamy na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo

Gdzie składać wnioski?

- Dokumenty przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. został przedłużony do 15 marca 2023 r. włącznie - informuje MRiRW.

Żródło

www.gov.pl/web/rolnictwo

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].