Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo do 28 lutego

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 28 lutego rolnicy mogą składać w urzędach gmin lub miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Warto dodać, że limity dofinansowania wzrosły względem roku poprzedniego.

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo do 28 lutego
Wnioski można składać do 28 lutego. Foto podglądowe www.pexels.com/ Erik Mclean

- Wnioski od rolników, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystane do prac w gospodarstwie, przyjmują właściwe miejscowo urzędy gmin lub miast. Wśród dokumentów powinny się znaleźć potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. faktury VAT (lub ich kopie), a w przypadku posiadaczy bydła załącznik stanowi również informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła (DJP). By ją otrzymać, należy we właściwym ze względu na siedzibę stada biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyć odpowiedni wniosek - informuje ARiMR.

Jak obliczane jest wsparcie dla rolników?

Maksymalne wsparcie obliczanej jest dwuetapowo. Najpierw ustala się iloczyn kwoty 132 zł oraz będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego liczby hektarów użytków rolnych. Następnie mnoży się kwotę 48 zł przez średnią roczną liczbę jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w gospodarstwie. Suma uzyskanych wyników stanowi limit pomocy, której wypłaty można się spodziewać między 3 a 28 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji – otwórz

https://www.gov.pl/web/arimr/zwrot-akcyzy-za-paliwo-rolnicze--samorzady-lokalne-przyjmuja-wnioski-do-28-lutego

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].