Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje na swojej stronie internetowej o planowanym przez ARIMR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy będzie można złożyć wniosek?
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy został zaplanowany w okresie 01.04.-15.04.2023 r. Foto podglądowe www.pexels.com/ Anette Lusina

- Na prośbę Przewodniczącego Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planowanego naboru wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-27 „Interwencji w sektorze pszczelarskim” Agencja Restrukturyzacjin i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)  Agencja planuje około 15 marca 2023 r. ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących Interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.: 1.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, 1.6.3 wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, 1.6.5 pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół - czytamy na stronie www.krir.pl

Nie ma jeszcze wytycznych dotyczących udzielania wsparcia

- Termin składania wniosków o przyznanie pomocy został zaplanowany w okresie 01.04.-15.04.2023 r. Pomimo bliskiego planowanego terminu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, Agencja do chwili obecnej nie otrzymała z MRiRW ostatecznych, zatwierdzonych Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR, jak również Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim - czytamy na stronie KRIR

Będzie szkolenie dla beneficjentów

Jak informuje KRIR, Agencja planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów pomocy w późniejszym terminie.Na chwilę obecną organizacje pszczelarskie mogą gromadzić dane potrzebne do złożenia takich wniosków.

W tym celu Agencja Restrukturyzaci i Modernizacji Rolnictwa udostępniła roboczą tabelę dotyczącą zestawienia informacji (danych) niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy pszczelarzom.

Tabela dostępna jest na stronie

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-zwierzeca/7813-planowana-pomoc-dla-pszczelarzy

Źródło KRIR www.krir.pl

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].