Minister rolnictwa spotkał się z dyrektorami szkół rolniczych

Dyrektorzy szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjechali spotkali z wicepremierem Kowalczykiem i wiceminister Gembicką.

Minister rolnictwa spotkał się z dyrektorami szkół rolniczych
Spotkanie z dyrektorami szkół rolniczych. Foto. MRiRW/www.gov.pl/web/rolnictwo

Rozmowy dotyczyły między innymi: perspektyw rozwoju i wyzwań, sportu i kultury, popularyzacji ubezpieczeń rolniczych, strategii kształcenia.

Jak informuje MRiRW ważną częścią spotkania było omówienie dokumentu Strategia kształcenia rolniczego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2023–2028.

– Celem opracowania aktualnej Strategii było usystematyzowanie zarządzania rozwojem kształcenia rolniczego, tak aby było ono dostosowane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa – wyjaśniła wiceminister Anna Gembicka.

Wiceminister przedstawiła przyjęte cele strategiczne. Są to:

efektywne zarządzanie oświatą rolniczą na szczeblu ministerstwa i szkoły rolniczej;

unowocześnienie procesu kształcenia i podniesienie jakości nauczania w szkołach rolniczych oraz dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarstw rolnych i lokalnego rynku pracy;

rozwój kształcenia ustawicznego;

promocja i upowszechnianie oferty szkół rolniczych;

promocja dziedzictwa kulturowego wsi (nowy cel strategiczny).

Szczegółowe informacje TUTAJ

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].