Uprawa konopi odmiany Rajan nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich. MRiRW podaje szczegóły

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od roku 2023 uprawa konopi odmiany Rajan nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach II filaru (objętych Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)).

Uprawa konopi odmiany Rajan nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich. MRiRW podaje szczegóły
Odmiana Finola ponownie kwalifikuje się do płatności. Foto podglądowe www.pexels.com Karolina Grabowska

Przekroczenie wartości dopuszczalnych przez UE

- Przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrole zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w uprawach konopi włóknistych wykazały, że w przypadku konopi odmiany Rajan, uprawianych w Polsce w latach 2021-2022, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość wynoszącą 0,3% - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skutki przekroczenia wartości

- W tej sytuacji zastosowanie ma art. 3 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2022/126. Przepis ten stanowi, że jeśli w drugim roku średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115, państwo członkowskie zgłasza Komisji nazwę danej odmiany najpóźniej do dnia 15 stycznia kolejnego roku składania wniosków. Począwszy od tego roku składania wniosków, uprawa danej odmiany nie daje prawa do płatności bezpośrednich w danym państwie członkowskim. Stosowne powiadomienie zostało wysłane przez MRiRW do Komisji Europejskiej 13 stycznia 2023 roku - podaje MRiRW.

Odmiana Finola ponownie kwalifikuje się do płatności

- Jednocześnie z uwagi, że rozporządzenie 2021/2115 zwiększa maksymalny poziom THC z 0,2% do 0,3%, od 2023 r. wszystkie odmiany konopi o zawartości do 0,3% THC będą kwalifikowały się do wsparcia. Oznacza to, że wykluczone w latach 2021- 2022 konopie odmiany Finola w 2023 r. będą kwalifikowały się do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filaru (objętych PS WPR oraz PROW 2014-2020) - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].