Zagrożenie grypą ptaków. Ministerstwo przypomina o zasadach

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się już pierwsze w tym sezonie ogniska choroby u ptaków dzikich oraz hodowlanych. Utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia kolejnymi ogniskami grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób.  Ministerstwo przypomina, że hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać zasad bioasekuracji.

Zagrożenie grypą ptaków. Ministerstwo przypomina o zasadach
Ministerstwo przypomina o zasadach w hodowli drobiu. Foto podglądowe www.pexels.com/ Alex Rusin

Czym jest grypa ptaków?

- Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus grypy może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Stwierdzenie ogniska choroby powoduje konieczność likwidacji zakażonego stada oraz skutkuje ograniczeniami dla sektora drobiarskiego, które wpływają m.in. na czasową utratę rynków zbytu, a w konsekwencji funkcjonowanie hodowców i zakładów. Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie - czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo podaje jak uniknąć zakażenia drobiu

- Hodowcy drobiu mają obowiązek ściśle przestrzegać następujących zasad bioasekuracji: nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie, uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki, nie wozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych, utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć pasze tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, przestrzegać zasad higieny, tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich, czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt.

Zastosowanie się do wymienionych obowiązków, w tym w szczególności zachowanie podstawowych zasad higieny, czyli częste mycie rąk ciepłą woda z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi, sposobami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia choroby gospodarstwie- czytamy na stronie www.gov.pl/web/rolnictwo

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].