Pilotowanie maszyn rolniczych na drogach publicznych. Ministerstwo odpowiada

Krajowa Rada Izb Rolniczych publikuje informację przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczącą uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych. 

Pilotowanie maszyn rolniczych na drogach publicznych. Ministerstwo odpowiada
Pilotowanie pojazdów rolniczych to ważny element związany z bezpieczeństwem. Foto podglądowe Justyna Wojda

Na stonie KRiR opublikowano odpowiedź ministerstwa związaną z pilotowanie pojazdów, w którym wyjaśniono rodzaj i sposób pilotowania pojazdów. O wyjaśnienie sprawy poprosili rolnicy obecni na posiedzeniu KRiR.

"W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu lub zespołu pojazdów do ruchu określają przepisy art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 r., z późń. zm.), ustanawiając między innymi dopuszczalne wymiary (długość, szerokość, wysokość), masy i naciski osi pojazdu lub zespołu pojazdów. W przypadku gdy pojazd lub zespół pojazdów ma przekroczone powyżej wskazane parametry techniczne (masy, wymiary, naciski) to na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym jego ruch po drodze może odbywać się jako przejazd pojazdu nienormatywnego. Wielkości dla pojazdów nienormatywnych, których przejazd wymaga pilotowania określa przepis § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629) zgodnie z którym:

- pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu - 23,00 m,

2) szerokość - 3,20 m,

3) wysokość - 4,50 m,

4) masa całkowita - 60 t

powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie.

- pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu - 30,00 m,

2) szerokość - 3,60 m,

3) wysokość - 4,70 m,

4) masa całkowita - 80 t

powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny.

Ponadto Departament Transportu Drogowego uprzejmie wskazuje, iż przepis w art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym określa zasady używania żółtych sygnałów błyskowych. Do pojazdów, które są zobowiązane używać żółtych świateł ustawodawca zaliczył:

1) pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne oraz

2) pojazdy, które ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym." - czytamy w informacji opublikowanej na stronie www.www.krir.pl

Źródło: www.www.krir.pl 

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].