Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać pieniądze

Koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Dotychczas zarejestrowano ponad 8,1 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 69,12 mln zł. Do 12 maja ok. 14 mln zł trafiło na konta bankowe blisko 1,9 tys. KGW.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać pieniądze
Do podziału jest 120 mln złotych. Fot. podglądowe KGW Buków

- Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację działalności statutowej przyjmowane są do 30 września 2023 r. przez biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na siedzibę koła. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać. Dotychczas wnioski na kwotę 69,12 mln zł złożyło ponad 8,1 tys. kół. Największym zainteresowaniem trwający nabór cieszy się w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Pod koniec kwietnia ARiMR rozpoczęła wypłacanie pieniędzy z tego tytułu – do 12 maja na konta bankowe blisko 1,9 tys. KGW przekazane zostało ok. 14 mln złotych - informuje ARiMR.

Budżet wynosi 120 mln

- Wsparcie to jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Tegoroczny budżet wzrósł względem poprzednich lat i wynosi 120 mln zł. Dofinansowanie pozostaje uzależnione od liczebności koła: 8 tys. zł mogą otrzymać te liczące nie więcej niż 30 członków; 9 tys. zł przysługuje organizacjom, w skład których wchodzi od 31 do 75 osób; jeśli koło jest jeszcze liczniejsze, wysokość pomocy finansowej wynosi 10 tys. złotych - informuje Agencja.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

- O przyznanie dofinansowania na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obecnie jest ich w nim ponad 12 tys. Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o to wsparcie. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 roku środki będą przekazywane na rachunki zgłoszone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian - podaje portal www.gov.pl/web/arimr

Na co można przeznaczyć środki?

- Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczać, jak w poprzednich latach, na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze można także wykorzystać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Za otrzymane środków można także prowadzić działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania. Dotychczas przyznane środki były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic - informuje Agencja.

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-trwa-nabor-wnioskow-czesc-kgw-otrzymala-juz-pieniadze

Źródło:

ARiMR 

www.gov.pl/web/arimr

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].